Huvudmeny

2014-03-11 15:27

Ny rektorsorganisations- och beslutsordning beslutad


Ändring av rektors organisations- och beslutsordning (ROB), med anledning av Högskolan i Borås nya organisation, beslutades vid rektors beslutsmöte måndagen den 10 mars och kommer att gälla från och med den 1 juli 2014.

I rektors organisations- och beslutsordning (ROB) regleras den nya organisationen ner till områdes- och enhetsnivå. Organisation av undernivåer ansvarar blivande chefer för att ta fram, precis som tidigare.

Fram till och med 1 juli 2014 gäller den nuvarande versionen av ROB.

Den ändrade organisations- och beslutsordningen är diarieförd och har skickats ut till alla chefer. Dokumentet kommer att publiceras på högskolans webbplats när det träder i kraft, 1 juli 2014.