Huvudmeny

2014-08-29 10:54

Sök stipendium för diplomerad kurs


Är du kursansvarig för eller ingår i ett arbetslag vars kurs har diplomerats under år 2013 och våren 2014? Då kan du/ni söka ett stipendium från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Stipendiet ska göra det möjligt att genomföra aktiviteter för att vidareutveckla den diplomerade kursen. Detta kan inkludera ett pedagogiskt arbetssätt, där t.ex. studiebesök på annat lärosäte för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling kan utgöra en aktivitet. Det kan också handla om aktiviteter för att sprida kunskap och erfarenheter bland kollegor på akademinivå.

Ansökan med motivering ska skickas till Hållbarhetsrådet via Birgitta Påhlsson senast 2014-09-30. Information om ansökningsförfarandet (pdf). 

Stipendiet delas ut under Days of Knowledge, torsdagen den 23 oktober. Denna dag är ett samarbete mellan Högskolan i Borås och Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Temat är hållbarhet. Mer information om Days of Knowledge (programmet uppdateras löpande).

Text: Johanna Avadahl