Huvudmeny

2014-12-30 15:54

Utveckling av strategi för handelsforskning


Under våren 2014 kommer Handelns Utvecklingsråd arbeta med att ta fram en ny nationell Forsknings- och utvecklingsstrategi för svensk handel.

Malin SundströmProjektledare för arbetet kommer att vara Malin Sundström, akademisk föreståndare vid SIIR.

Den strategi som tas fram ska både stärka handeln som bransch, dess företag och de anställda i de utmaningar som handeln står inför i framtiden.

Läs mer

Text: Camilla Carlsson
Foto: Anna Sigge