Huvudmeny

2014-12-10 08:00

Textila material styr upp tillväxt av benceller


Biomedicinskt aktiva textila material möjliggör tillväxt av benceller på ett kontrollerat sätt. Detta visar ett forskningsprojekt genomfört på Högskolan i Borås.

Maria Persson.Genom att smältspinna polymjölksyra (PLA eller polylactic acid) som har modifierats med oorganiska fosfatmineraler, kan man tillverka polymera fibrer vilka sedan kan vävas till 3-dimensionella textila strukturer. Dessa kan sedan användas som celltillväxtsubstrat på vilka benceller kan växa och bilda ny benvävnad.

Maria Persson, forskarstudent, presenterar forskningen den 12 december då hon disputerar. Forskningen har bedrivits vid Högskolan i Borås samt vid University of Oulu. I Borås har Maria tillverkat de polymera fibrerna, samt de textila strukturerna, medan den biomedicinska utvärderingen och har gjorts vid University of Oulu.

Maria har en masterexamen från 2010 i textil teknologi vid Högskolan i Borås där hennes forskning har handletts av professor Mikael Skrifvars. I forskningsprojektet har även Lena Berglin, lärare och forskare på Textilhögskolan medverkat. Handledare vid University of Oulu har varit professor Juha Tuukkanen. Projektet har finansierats av University of Oulu.

Disputationen äger rum disputerar den 12 december vid Medicinska fakulteteten vid University of Oulu i Uleåborg, Finland,

Titel på avhandlingen: ¨3D Woven Scaffolds for Bone Tissue Engineering¨.