Huvudmeny

2014-11-03 10:54

Extern revision av högskolans certifierade miljöledningssystem


Revisionen genomförs på Högskolan i Borås den 4-5 november.

Revisionen innebär att högskolans miljöledningsarbete (som innefattar integration av hållbar utveckling i verksamheten; ekonomiskt, socialt och miljömässigt) granskas inför en omcertifiering enligt ISO 14001. Revisorerna kommer att träffa företrädare för högskolan. De genomför också stickprover bland personal och studenter, då de ställer frågor om högskolans hållbarhetsarbete.

Läs om högskolans mål för hållbar utveckling.