Huvudmeny
Stefan Dahlin

2014-11-20 11:35

Hallå där Stefan Dahlin!


Ny innovationsrådgivare vid det nyinrättade Grants and Innovation Office (GIO) vid Högskolan i Borås.

Vad jobbar du med?

– Forskare av idag arbetar inte enbart för sin egen nyfikenhets skull. Finansiärerna kräver att forskningen ska komma till nytta för allmänheten. Så när forskaren har ett forskningsresultat kan vederbörande komma till mig så kan jag hjälpa till att ta reda på hur det kan komma till nytta, hur det kan bli en färdig produkt och hur vi kan skydda resultaten på vägen så att ingen annan snor dem.

På vilket sätt har forskarna nytta av dig?

– Som forskare är det fantastiskt att få se sina egna forskningsresultat resultera i en produkt eller en tjänst som används i samhället, det vet jag av egen erfarenhet. Kommer de till mig först så kan jag hjälpa dem att paketera resultaten så att de kan publicera sig vetenskapligt och delta på konferenser men utan att förlora äganderätten till sina resultat. Jag hjälper dem att se till att resultaten kommer samhället till nytta samtidigt som de själva har kontroll över processen.

Vad har du arbetat med tidigare?

– Jag har jobbat som innovationsrådgivare på Göteborgs universitet, på det som nu heter Forsknings- och Innovationskontoret. Innan det hade jag två olika forskartjänster vid Göteborgs universitet och i ett medicintekniskt företag. Dessutom har jag drivit egen firma som konsult i innovationsutveckling, med kunder både inom akademin och i utvecklingsföretag.

Vad gör du på fritiden?

– Jag sjunger i några körer och skjuter pistol, dock inte samtidigt. Jag är också ganska händig och gillar att snickra och fixa saker.

Text: Anna Kjellsson

Text: Anna Kjellsson