Huvudmeny

2014-11-13 10:09

Lyckad miljörevision


Miljörevisionen och omcertifieringen av högskolans hållbarhetsarbete är över för denna gång och vi passerade med några få avviskelser och förbättringsförslag. Därmed blir vi godkända för en ny treårsperiod. Patrik Hedberg, ett av tre HU-ombud som arbetat med förberedelserna inför omcertifieringen från A3:s sida, är nöjd med resultatet.

– Det gick strålande får man väl säga, eller bra i alla fall. Högskolan som helhet hade inga större avvikelser och det upplever jag som positivt. Vi fick nio mindre avvikelser och fem förbättringsförslag. Inom A3 hade revisorn inget att anmärka på.Patrik Hedberg

Den 4-5 november besökte en revisor från SP högskolan varav en och en halv timme spenderades på A3 den 4 november. Hälften av den tiden hade revisorn möte med akademiledningen och HU-ombud. Andra hälften gick hon runt för att prata med personal och studenter.

– Precis som jag sa till revisorn så tror jag att hållbarhetsarbetet har gått från att vara en hjärtefråga till en systemfråga. Vi har vidgat perspektivet från sopsortering och så vidare, till att jobba systematiskt med förbättringsarbete i alla dimensioner. Det tycker jag verkligen att vi ska vara stolta över.

Hur kan medarbetare och ledning jobba vidare nu?

- Keep up the good work! Vi ska fortsätta i samma riktning och utvecklas inom hållbarhetsfrågor. Det innefattar allt från värme, vatten, koldioxidutsläpp till pappersförbrukning, inköp och upphandling och definitivt utbildning och forskning.

Nästa revision är preliminärt bokad till november 2015. HU-ombud på A3 är Veronica Trépagny, Pär Larsson och Patrik Hedberg.

 

Läs presentationen med högskolans resultat här