Huvudmeny

2014-11-10 11:03

Rachma Wikandari har spikat sin avhandling


Rachma Wikandari, forskarstudent inom resursåtervinning, spikade idag sin avhandling om hur fruktavfall från citrusfrukter påverkar jäsningsprocessen vid biogasproduktion.

Rachma Wikandari.

Den 27 november försvarar hon avhandlingen "Effects of Fruit Flavors on Anaerobic Digestion: Inhibitions and Solutions"  på Högskolan i Borås.

Se kalendariet.