Huvudmeny
Exteriör, högskolan

2014-11-11 08:40

Stark trend för högskolans forskning


På bara ett år har antalet publicerade vetenskapliga artiklar från Högskolan i Borås ökat med närmare 30 procent. Det visar Vetenskapsrådets fördelningsunderlag för 2015.

– Vi går åt rätt håll och det känns bra att vi når ut med vår forskning inom så många områden, säger vicerektor, Jenny Johannisson.

144 vetenskapliga artiklar från Högskolan i Borås har publicerats hittills under 2014. En stark siffra, som gör lärosätet till en av de allra mest produktiva högskolorna i landet. En bidragande faktor till ökningen är den framgångsrika forskning som bedrivs inom resursåtervinning.

I linje med högskolans ambitioner

Det övergripande målet för Högskolan i Borås är att öka sin forskningsandel och att på sikt bli Västsveriges tredje universitet. Beskedet som Vetenskapsrådet ger, med sitt bibliometriska index, tyder på att lärosätet nu är på rätt väg. Dessutom finns mycket som talar för en fortsatt positiv trend, menar Jenny Johannisson.

– Vi har just inrättat ett Grants and Innovation office. En stödfunktion för att underlätta ansökningsprocessen för forskare, vilket förhoppningsvis genererar mer externa medel att bedriva forskning för. Det här är början på en långsiktigt stark utveckling för högskolans forskning.

Läs mer

Statistiken ingår i Vetenskapsrådets Fördelningsunderlag för 2015.

 

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge