Huvudmeny

2014-11-17 11:05

Teknisk jourberedskap avvecklas


Högskolan har sedan våren 2002 haft jourberedskap under terminstid för att avhjälpa tekniska problem i våra gemensamma lärosalar under kvällar och helger samt för att larma av lokaler på helger.

Från och med 24 november upphör Campusservice och IT med denna jourberedskap p.g.a. att denna tjänst inte efterfrågats i någon större utsträckning de senaste åren. Det kommer även fortsättningsvis finnas möjlighet att boka planerad teknisk uppstartshjälp via bokningen@hb.se utöver ordinarie arbetstider, men vaktmästeriets jourtelefon med nummer 0709-433286 kommer att upphöra.

Instruktioner för att larma av:

Avlarmningsbehörighet finns nu på samtliga personalaccesser till alla larmade lärosalar.

  • Tryck "A"
  • Håll fram passerkort
  • Slå kod
  • Vänta på grön markering.

Under vardagar larmas alla lokaler av före kl 08:00 likt tidigare rutiner och ovanstående gäller endast under helger.

Text: Kommunikationsavdelningen