Huvudmeny

2014-10-03 13:30

Europeiska dyslexiveckan uppmärksammas på Biblioteket


Vår dyslexipedagog Emma Kjellén uppmärksammar oss på att vecka 41 är den europeiska dyslexiveckan genom en utställning på Bibliotekets entréplan.

Dyslexiveckan 6–12 oktober 2014 har temat "Rätten att läsa" och på vårt entréplan kan du läsa mer om dyslexi och få aktuella boktips och tips om användbara appar för dig med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Dessutom får du mer information om vem du ska kontakta som student när du upplever problem med dina studier på grund av läsning.

Rätten att läsa innebär möjlighet att få läsa utifrån ens egna förutsättningar. Alla måste ges chans att inkluderas i läsgemenskapen. Läsning är en färdighet och aktivitet som ger kunskap, bildning, utbildning, information och delaktighet. Den som står utanför lässamhället står i viktiga delar utanför samhället. (http://www.dyslexi.org/dyslexiveckan)

En sökning i Summon ger dig fler möjligheter till fördjupning och Biblioteket erbjuder mycket läsning om ämnet.