Huvudmeny

2014-10-21 11:47

Fortsatt stort antal anmälningar till Högskolan i Borås


Statistiken för antalet anmälningar inför vårterminen 2015 ger en positiv bild för Högskolan i Borås.

– Det ser bra ut. Siffrorna ligger i linje med planeringsförutsättningarna, säger Anders Stenström, controller på Högskolan i Borås.
Siffrorna visar inga större förändringar i antalet anmälningar inför vårterminen 2015 jämfört med föregående år.

Läs mer

Se mer statistik för Högskolan i Borås och för andra lärosäten.

Text: Annie Klasén
Foto: Ulf Nilsson