Huvudmeny

2014-10-28 08:12

Kurs inom resursåtervinning – en succé


Högskolans kurs om resursåtervinning kan under höstterminen räkna in studenter från 13 olika länder i Asien, Afrika Sydamerika och Europa. Det är studenter inom masterprogrammen i resursåtervinning, utbytesstudenter och forskarstudenter som läser kursen, som diplomerades för integrering av hållbar utveckling för ett par år sedan.

Anita Pettersson är utbildningsledare för masterprogrammet Energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system (MSc in Resource Recovery - Sustainable Engineering).

Hur känns det att kursen tycks vara så populär och nå ut så brett?

Det är jätteroligt och viktigt, för vi i Sverige har kommit väldigt långt när det gäller avfallsprocesser som sortering, materialåtervinning, energiåtervinning, återbruk, med mera. Med den här typen av kurser kan vi sprida vår kunskap och skynda på utvecklingen i andra delar av världen.Anita Pettersson

Vad är det som lockar i kursen tror du?

I första hand innehållet. Både de svenska och internationella studenterna som läser kursen är miljömedvetna och intresserade av vad man kan göra för att få ett hållbart samhälle med smart energi- och materialanvändning. För att nå dit måste samhället jobba tillsammans och det krävs utbildning av både barn och vuxna, företagare och kommunanställda.

Vad betyder det för Högskolan i Borås att studenter från världen över vänder blickarna hit?

Det är ju bra för högskolan på många olika sätt. Vi är redan ganska kända för vårt arbete med resursåtervinning, men alla nya nöjda studenter som kommer hjälper ju till att sprida information om våra utbildningar och forskning. Det gör det ju också lättare för oss att locka duktiga studenter till våra master- och doktorandutbildningar.

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge