Huvudmeny

2014-10-16 16:00

Mofoluwake Ishola har spikat


Mofoluwake Ishola, forskarstudent inom resursåtervinning, spikade i måndags sin avhandling om membranbioraktorer för etanolproduktion.

Mofoluwake Ishola. Foto: Lena Fredriksson

Den 31 oktober försvarar hon avhandlingen "Novel Application of Membrane Bioreactors in Lignocellulosic Ethanol Production"  på Högskolan i Borås.

Se kalendariet.

Foto: Lena Fredriksson