Huvudmeny
Mohammad Taherzadeh

2014-10-30 15:12

Öppnar för grön plast på sjukhus


Ny forskning ska bana väg för användning av grön plast inom den offentliga sektorn. Det innebär att plastens ursprung inte är olja utan gröna material som växter.

Ett nytt projekt, ”Bioetanol, bioeten och biopolyeten”, ska utveckla cellulosa och olika avfallsströmmar med syftet att producera etanol, eten, polyeten och grön plast.
Mohammad Taherzadeh– Vi kommer att satsa på nya och/eller befintliga studenter inom resursåtervinning för att göra experiment och processutveckling, berättar Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik vid Högskolan i Borås.

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och flera företag och landsting i landet. 

– Vissa delar av processkedjan är kända. Vi ska satsa på de delar som bör utvecklas som till exempel användningen av avfall från etanol genom befintliga etanolfabriker för att utveckla eten från etanolen. Vi kommer också att arbeta med lagstiftning samt upphandlingsfrågor kring grön plast i produkter som används vid sjukhus. Vi på Högskolan i Borås ansvarar för etanol- och etendelarna, säger Mohammad Taherzadeh.

Projektet har beviljats drygt 4 miljoner från Formas varav 2,8 miljoner kronor går till Högskolan i Borås.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Lars Ardarve
Porträttbild: Therése Widar