Huvudmeny
Rektor Björn Brorström

2014-10-23 08:42

Styrelsepost till högskolans rektor


Högskolans rektor Björn Brorström har valts till ny styrelseledamot i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

För några veckor sedan ringde valberedningen upp Björn Brorström och ställde frågan. Ville han vara med?

– Får man frågan så är det självklart att ställa upp, det är inget att fundera över eller tacka nej till. Det känns så klart trevligt och hedrande, säger Björn Brorström.

SUHF är en medlemsorganisation som utvecklar, bedömer och tar ställning i olika högskolepolitiska frågor, som remissinstans för statliga utredningar och kontakt med forskningsfinansiärer och departement. I styrelsen sitter representanter från landets universitet och högskolor.

Björn Brorström var valberedningens förslag, och valet av honom som ledamot blev klart igår på SUHF:s årsmöte. Det var länge sedan Högskolan i Borås fanns med, och kanske var det helt enkelt vår tur menar Björn Brorström.

Hur blir det, kommer du att driva några särskilda frågor?

– Nej, vi verkar för utveckling av högre utbildning forskning och vi driver inte vårt lärosätes frågor via SUHF. Samtidigt är det så att den typ av lärosäte som jag representerar får en röst i styrelsen.

En plats i styrelsen gynnar däremot högskolan på andra sätt, säger Björn Brorström.

– Inte minst för att vi får en mer välinformerad rektor. Att sitta i styrelsen innebär många kontakter med företrädare för departement och myndigheter, det ger kunskaper om vad som är på gång och varför. Vilken betydelse det får är svårt att säga nu, men att det har betydelse är säkert, säger han.

Lina Färm

Text: Lina Färm