Huvudmeny

2014-09-09 08:30

Lampor lämnas tända visar nattvandring


Datorer, kopiatorer och belysning var sådant som visade sig stå och lysa på högskolan nattetid.

Bild tagen på kvällen, högskolan upplystSyftet med nattvandring är att se över hur mycket onödig belysning och utrustning som står på under natten.
– Vi gjorde detta på kvällen runt 21.00. Vi gick då runt i byggnaderna och kollade bland annat på belysning, fläktar och kopiatorer, berättar Claes Fredriksson, drifttekniker på Akademiska Hus. Resultatet visade att det fanns flera smårum och förråd där belysningen ständigt var på. Även datorskärmar som stod på och kopiatorer som var i standby-läge, säger Claes.

– Bakgrunden till nattvandringen var att vi tillsammas med fastighetsägaren för Balder och Sandgärdet, Akademiska Hus haft möten kring frågor om energieffektivisering. Vi spånade fram idéer och en av dem var nattvandring, säger Shanna Salehi, fastighetsekonom.

– Nattvandringarna har gett oss en bra översikt om hur det ser ut och vi kommer jobba vidare utifrån våra resultat tillsammans med Akademiska Hus, menar Shanna.
Claes berättar att de redan är i full gång med att byta ut de vanliga lampknapparna till närvarostyrda på 20 olika ställen.

Ekonomiavdelningen och Akademiska Hus har kontinuerliga möten där de tillsammans följer upp och tittar på hur de kan minska den totala energiförbrukningen.
– Tanken är att vi ska göra flera nattvandringar, menar Shanna.

Högskolan har som mål att varje år minska energiförbrukningen. Aktiviteter som byte av belysning till energisnåla alternativ och energikrav vid inköp/upphandling sker kontinuerligt.

Tips

Att släcka lampan och stänga av dator och skärm när vi går hem är enkla åtgärder. Även att ta trappan istället för hissen i den mån det går och att undvika att använda dörröppnare som dels förbrukar energi men som under vintertid även släpper in onödig kyla.

Om du har fler tips eller synpunkter, vill vi gärna ta del av dem. Lämna förbättringsförslag

Text: Annie Klasén
Foto: Kommunikationsavdelningen och Colourbox