Huvudmeny

2014-09-12 14:12

Nu startar arbetet med årets löneöversyn


Arbetet med årets löneöversyn har nu startat. Chefer kommer inom kort att erbjuda de medarbetare som ingår i löneöversynen lönesamtal.

Alla medarbetare med lön i 2013 års lönenivå ingår i löneöversynen. Arbetsgivaren och de fackliga parterna sitter just nu också i samtal kring utformningen av de lokala avtal som ligger till grund för översynen.

Då vi befinner oss i en ny organisatorisk struktur kommer arbetet med lönesättningen att ta något längre tid än vanligt varför nya löner tidigast kommer att betalas ut i februari 2015 (dock med retroaktivitet från 1 oktober), under förutsättning att fastställd tidsplan håller.

Lönetrappa för doktorander

Lönetrappan för doktorander regleras i högskolans lokala Villkorsavtal och ska ses över i samband med löneöversynen. Det arbetet kommer att ske under hösten, men det är i dagsläget oklart när den nya lönetrappan kommer att vara klar.

Information om hur arbetet fortskrider kommer successivt att läggas ut här på högskolans webbplats.

Text: Liisa Falk
Foto: Colourbox