Huvudmeny

2014-09-18 13:19

Ser nya chanser på ny spelplan


Han har aldrig identifierat sig som chef, men ger sig med lust och intresse in i rollen som akademichef. När vi nu lämnar sommaren bakom oss och tar steget in i hösten är den största utmaningen given för Mikael Löfström – det är dags att få den nya organisationen på plats.

Mikael Löfström

Efter sju år på Högskolan i Borås, varav två år som prefekt för Institutionen Handels- och IT-högskolan, tar Mikael Löfström sig nu an utmaningen att konkretisera de visioner för A1, Akademin för textil, teknik och ekonomi, som högskolans ledning har.
– Min uppgift nu är att tillsammans med medarbetarna sätta den nya organisationen, det är först nu vi närmar oss verksamheten. Vi måste få sektionschefer på plats, hitta rätt personer till rätt platser överlag i organisationen, för att kunna gå vidare i vår utveckling.
– Studenterna kommer och vi tar emot dem som vi brukar, vi har en bra verksamhet i stort så det viktigaste för mig är nu att skapa förutsättningar för att vi ska bli ännu bättre.

Och det är så han ser på sin roll som chef – att skapa goda förutsättningar för de som arbetar i verksamheten.
– Jag anser att man inte behöver leda och styra akademiker, snarare rikta dem. Som chef ska jag ta hand om resursfrågan, medan vi har nämnder som sköter kvalité och innehåll. Just den tvåsamheten är bra – professionen har ämneskompetensen och ska driva och bedöma innehållet, ledningen ska ställa krav på att innehållet håller kvalitetet och se till att det finns resurser till detta.

Fakta
Ålder: 53
Familj: Ja, fem söner.
Fritid: Jag gör tre saker utöver familjen – musik, tränar och försöker skriva.
Gillar: Musik, framför allt musik från 70-talet, som helst ska utföras med gitarr, bas och trummor.
Har: det bra!
Läser: Väldigt lite, mest facklitteratur. Det blir oftast mer skönlitteratur på sommaren, just nu läser jag ”Mannen som slutade ljuga” av Dan Josefsson.
Är bra på: Det får andra bedöma.
Vill göra: Ägna mer tid åt att spela gitarr och munspel.
Vill inte: Tjafsa om oväsentligheter och berätta för människor vad de ska göra.
Vågar: Vara akademichef.
Drömmer om: Ett antikvariat där jag kan omge mig med böcker.
Stolt över: Att jag har fem söner som inte har några problem med att kritisera sin far.

Samverkan en självklarhet

Mikael Löfström berättar att han i samma andetag som han fick uppdraget som akademichef blev en förespråkare för verksamheten i den nya akademin.

Med en bakgrund i både beteendevetenskap och företagsekonomi är inte organisationsförändringar något främmande för Mikael Löfström, snarare tvärtom. Han är på hemmaplan just nu.
– Jag är fil.dr. i företagsekonomi och min forskning har varit inriktad på organisering och ledning. Jag har alltid studerat offentlig sektor och välfärdens utmaningar. Mitt fokus har ofta varit på nätverk, samverkan och andra liknande lösa förbindelser.

Textil, teknik och ekonomi – det är huvudområdena för den nya akademin. Och för Mikael Löfström är ekonomin välbekant, men hur är det med textil och teknik?
– Det är en utmaning att över en dag stiga in och hantera en större del. Textil och teknik är nya områden för mig, jag kan inte det specifika i ämnena. Här blir den kollegiala medverkan viktig i att arbeta fram något. Samverkan över gränser är en central fråga.

Under arbetet med omorganisationen har Textilhögskolans varumärke varit uppe för diskussion. Mikael Löfström betonar att varumärket Textilhögskolan är fortsatt starkt och att det fokuserar på utbildnings- och forskningsverksamheten som även fortsättningsvis ska benämnas Textilhögskolan.

– Det finns flera starka identiteter att arbeta med inom akademin. Vi har ämnesmässiga tydliga samarbetsområden. Det är som jag tidigare nämnt en ledningsfråga att främja, förenkla och uppmuntra samarbete.

Miljöer för utveckling

Konkreta miljöer – det är något som Mikael Löfström ser som karaktäristiskt för A1, oberoende av vilket ämne som det syftas på.
– Vi har textila verkstäder, tekniska laboratorier och handelslabb. Vi skapar konkreta miljöer för undervisning och forskning, det ger oss ett speciellt signum och något vi kan bygga vidare på.

– För mig är det viktigt att utbildning och forskning går hand i hand. Den forskande läraren är en idé som vi ska ta fasta på. Och forskning kan bedrivas på så många olika sätt.

Han poängterar dock att han inte i dagsläget kan organisationen tillräckligt bra för att peka på specifika utvecklingsområden, men han konstaterar ändå att det är inom forskningen utvecklingen måste ske.

Oproblematisk forskning

Mikael Löfström ser också hur omorganisationen öppnar upp för samarbetsmöjligheter mellan akademierna.
– Vi ska inte nöja oss med att arbeta inom våra nya organisationer, vi har nu flera utbildningar som går över akademigränserna. Vi måste bli bättre på att ta vara på detta och arbeta vidare tillsammans.
– Jag ser det som oproblematiskt att samarbeta med andra, organisationen behöver inte vara begränsande.

Att organisationen inte ska vara begränsande ser Mikael Löfström även som viktigt på andra plan, och då tänker han särskilt på relationen mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd.
– Den del av verksamhetsstödet som tidigare har varit på institutionsnivå har gått från att se olika ut på olika institutioner, till att nu samlas. Det kommer att bli en utmaning framöver att hitta nya arbetssätt, men det måste utgå från kärnverksamhetens behov. Det är viktigt att vi alla kommer ihåg vår grundidé – vi arbetar alla för högskolans bästa. Det krävs att vi arbetar tillsammans och hittar gemensamma lösningar.

Inte bara chef

Även om chefskapet tar mycket tid ser Mikael Löfström till att inte helt tappa sin egen undervisning och forskning.
– För mig är det roligt att träffa studenter, även om det bara blir några åt gången i samband med handledning. Det är stimulerande att ha möjlighet att faktiskt kunna göra alla delar av vår verksamhet. Lite skrivande behöver det också bli tid för.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson