Huvudmeny

2014-09-18 13:32

Utlysning av medel ur Svea Bredals fond


Högskolan i Borås utlyser härmed ansökan ur fondens medel och en utdelningsstyrelse ska bedöma inkomna ansökningar.

Fondens syfte är att ge bidrag till biblioteksforskning om bibliotekens verksamhet och funktioner. Fonden utdelas en gång om året årligen. Ansökan sker på särskild ansökningsblankett och inlämnas senast den 31 oktober 2014.

Mer information