Huvudmeny

2015-12-15 10:32

Designprofessor ny ordförande i Vetenskapsrådets kommitté


– Det är bra för högskolan och det konstnärliga området på högskolan att vi är med. Så säger Lars Hallnäs, professor inom interaktionsdesign vid Högskolan i Borås, om sitt nya uppdrag som ordförande för Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning.

Lars HallnäsI december utsågs de forskarvalda ledamöterna till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2016-2018. Även ledamöter till kommittén för konstnärlig forskning utsågs. Lars Hallnäs som tidigare suttit i tre år som ledamot blev vald till ordförande.

– Som ordförande ska jag leda arbetet i kommittén. Huvuduppgiften för kommittén är att granska forskningsansökningar till Vetenskapsrådet inom det konstnärliga området. Vi diskuterar även andra saker som har att göra med att främja den konstnärliga forskningen och en del strategiska frågor, berättar Lars Hallnäs.

Kommittén för konstnärlig forskning
Kommitténs uppgifter är bland annat att stödja konstnärlig forskning av hög kvalitet samt initiera och bedriva strategiskt arbete inkluderande bevakning av utvecklingen på området – både nationellt och internationellt.

Ledamöterna utses av Vetenskapsrådets styrelse och får sitta i max två omgångar á tre år.

Ledamöter
Omval:
Lars Hallnäs, Textilhögskolan, Högskolan i Borås (vald till ordförande)
John Sundholm, Stockholms universitet
Nyval:
Camilla Damkjaer, Stockholms konstnärliga högskola
Markus Degerman, Kunstakademiet i Tromsö
Eva Georgii-Hemming, Örebro universitet
Hanna Hallgren, Linnéuniversitetet
Gunnar Sandin, Lunds universitet

Läs mer om kommittén på Vetenskapsrådets webb. 

Han menar att det är bra för högskolan att vara med i diskussionerna kring konstnärlig forskning då högskolan är ett av endast tre lärosäten i landet som har rättigheter att examinera på forskarnivå inom konstnärlig verksamhet.

– Förra mandatperioden tog vi till exempel fram en ämnesbeskrivning över konstnärlig forskning, säger han.

När kommittén behandlar ansökningar från Högskolan i Borås får han dock gå ut eftersom han är jävig.

– Jag får heller inte skicka in några egna ansökningar.

Högskolan i Borås har sedan tidigare en representant i Vetenskapsrådet då professor Mohammad Taherzadeh är ordförande i beredningsgruppen bioprocessteknik, kemiteknik och miljöteknik. Annars domineras de andra råden av forskare från de stora lärosätena.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Ida Lindström