Huvudmeny

2015-12-03 13:39

Hjälp med projekt och utvärdering i verkstaden


FoU Sjuhärad Välfärds utvärderingsverkstad är till bra hjälp för deltagare som vill använda en konkret metod att arbeta utifrån under ett projekt. Den ger också verktyg till den som vill se till att en utvärdering verkligen blir av.

Gustaf Karlsson, habiliteringspersonal i Borås StadLinda Sandström och Gustaf Karlsson är habiliteringspersonal inom Borås Stad och arbetar med unga som har intellektuella funktionsnedsättningar, Linda på en gruppbostad i Dalsjöfors och Gustaf på en servicebostad på Göta. De ska genomföra ett projekt som heter Schysst kompis för ungdomar i åldern 13-17 år, där de både ska vara cirkelledare och vara med och ta fram och utveckla material.

– Grupperna ska prata om olika teman, till exempel normer, värderingar, relationer, kärlek och våld. Vi ska visa filmer och deltagarna ska göra övningar och diskutera olika saker, berättar Gustaf Karlsson.

Tillsammans med kollegan Linda Sandström går han nu FoU Sjuhärad Välfärds utvärderingsverkstad.

– Vi vill hitta ett sätt att kunna utvärdera projektet Schysst kompis. Den metod som vi bestämmer oss för att använda ska också skrivas in i handboken för Schysst kompis-projektet. På det sättet ska handboken bli mer konkret, säger Linda Sandström.

Linda Sandström, habiliteringspesonal i Borås StadDe berättar att arbetsgivaren Borås Stad mer och mer har börjat uppmärksamma behovet av utvärderingar.

– Det är viktigt att ta reda på vad det blir av en viss satsning och vad olika projekt faktiskt har gett.

Tidigare har de inte haft någon modell att gå efter, och både Linda Sandström och Gustaf Karlsson ser fram emot att tack vare utvärderingsverkstaden få lämpliga och användbara verktyg för sitt utvärderingsarbete.

Utvärdering glöms lätt bort

Linda Regnér som är verksamhetsutvecklare vid Individ- och familjeomsorgen i Borås Stad berättar om sina förväntningar på utvärderingsverkstaden:

– Genom att vara med här får jag tid och möjlighet att grotta ner mig i utvärderingar och uppföljningar i ett bredare perspektiv. Utvärderingar är något som ”alla” vill ha, men som lätt glöms bort.

Linda Regnér har tagit fram en modell för systematisk kompetensförsörjning för medarbetarna inom Individ- och familjeomsorgen.

Linda Regnér, verksamhetsutvecklare i Borås Stad– Här lär jag mig hur jag kan utvärdera modellen. Vi har fått grunden för programteori presenterad för oss och har börjat applicera det på våra modeller. Det är svårt att göra en utvärdering redan nu, men arbetet har i alla fall börjat, säger hon.

I utvärderingsverkstaden genomför deltagarna sina utvärderingar under handledning, i och för sin egen verksamhet.

– När gruppen ses sista gången i maj 2016 ska deltagarna ha nått till utvärderingen i ett projekt eller till ett etappmål i utvärderingsarbetet, säger verkstadsledare Per-Åke Karlsson.

Det faktum att deltagarna i gruppen till vardags arbetar med helt olika saker upplever de själva enbart som berikande.

– Ja, det är väldigt intressant att vi kommer från olika verksamheter och organisationer. Man lär sig mycket av varandra, säger Linda Regnér.

Text och foto: Anna Vörös