Huvudmeny

2015-06-10 15:06

12-17 juni anpassas IT-systemen till den nya organisationen


På fredag är det dags. Då börjar anpassningen av högskolans IT-system till den nya organisationen. Arbetet har pågått sedan hösten 2014 och för vissa system är övergången redan klar. Projektledare Bill Andersson berättar mer om arbetet.

– Den 12-17 juni sker övergången av den underliggande IT-infrastrukturen på högskolan. I samband med övergången kommer även ett antal IT-system, bland annat Ladok, KronoX och KursInfo att anpassas. Alla system kommer inte att stängas ner samtidigt under övergången utan arbetet sker succesivt under några dagar.

– Övergången kan tyvärr innebära problem med rättigheter i system samt driftsproblem, även om det gjorts tester. Detta eftersom det tekniskt inte går att testa allt till 100 procent.

Vid problem med system kontakta ordinarie systems supportorganisation, exempelvis:
KursInfo: ladok@hb.se
Ladok: ladok@hb.se
KronoX: kronox@hb.se
Vid problem med inloggning kontakta campusservice@hb.se

Vad innebär övergången ur ett användarperspektiv?

– Användarmässigt blir det inga stora förändringar i systemen, om man bortser från den nya organisationsindelningen. Den tidigare institutionsindelningen försvinner och ersätts med akademier och sektioner. Om vi tar KronoX som exempel, så kommer indelningen efter anpassningen att ske utifrån tio områden. Denna förändring blir tydlig för studenterna, som inte längre kommer att hitta sitt schema under exempelvis Ingenjörshögskolan utan under området Teknik. Under övergången kommer bildskärmarna som visar studenternas schema att stängas ner.

 

Läs mer

Läs mer om anpassningen av högskolans IT-system och den nya IT-infrastrukturen.

Text: Rebecca Lindholm