Huvudmeny
Ulf står framför en bokhylla

2015-06-08 20:16

En spelare att räkna med


Allt mer data och information samlas in tack vare ny teknik. Varje gång vi handlar, åker buss eller gör en sökning på internet kan vi idag räkna med att någonstans samlas data in och analyseras. För att skapa nytta av all data så behövs det lösningar och spetskompetens som kan sortera bland siffrorna.

Med rätt algoritmer kan djurförsök ersättas med dataanalys i forskning för medicin.  Eller så kan man i forskningssyfte detaljstudera golfsvingar för att reda ut vad det är som gör vissa golfare till elit, och andra till hopplösa duffare. SIIR har sedan starten fått hjälp av en grupp forskare från Högskolan i Borås som skapar algoritmer för analys av data som används inom just dessa områden, och många fler.

– Det roliga med min forskning är ju att jag gör samma sak i olika forskningsprojekt – algoritmer för analys av data. Men sen använder vi dessa algoritmer och lösningar på helt olika saker, säger Ulf Johansson, biträdande professor inom Informatik på Högskolan i Borås.

Vad är det du forskar om för SIIR?

– I SIIR så leder jag ett forskningsprojekt som heter Framtidens Business Intelligence (FBI). Här forskar vi om big data, vi försöker helt enkelt hitta algoritmer och metoder för analys av stora datamängder. Projektet har en affärsinriktad sida där vi hjälper företag att genom analys få en bättre kundinsikt. Detta kan till exempel leda till att företagen i framtiden kan skapa bättre kunderbjudanden. Sedan har projektet även en teknisk sida, där vi designar nya algoritmer och paketerar dessa i mjukvara som stödjer företagen i deras beslutsprocesser, säger Ulf Johansson.

Ulf läste datateknik på Chalmers innan han disputerade i Artificiell Intelligens (AI) på Linköpings universitet. Idag leder han två forskningsprojekt och är involverad i ytterligare två projekt. Det forskningsprojekten har gemensamt är algoritmer och metoder för stora datamängder, big data.

Hur kan arbetet i denna forskning gå till?

– Ett exempel är ett företag inom dagligvaruhandeln. En organisation inom dagligvaruhandeln har tillgång till väldigt mycket data från till exempel kunders köp i kassorna och gör 10 000-tals prognoser på denna data varje dag. Detta leder in på en av utmaningarna med big data, nämligen tidsperspektivet. Det ska gå snabbt. Utmaningen är att hitta algoritmer och tekniska lösningar som inte tar för mycket tid varken då de byggs, uppdateras eller används för alla dessa prognoser, förklarar Ulf.

Hur påverkar all denna datainsamling samhället?

– Diskussionen kring integritet är en specifik fråga som granskas inom projektet för SIIR. Det är Malin Sundström, Universitetslektor på Högskolan i Borås, som driver den forskningen. Där tar man reda på vad konsumenten tycker om att datas samlas in och diskuterar hur man kan arbeta rent etiskt med datainsamling, berättar Ulf.

Vad är det som är intressant med SIIR ur ditt perspektiv som forskare?

– Att vi via SIIR får tillgång till företag och deras intressanta problem. Sen så är det en bra grupp vi har i SIIR, med väldigt mycket kompetens och personer som får saker gjorda.  Jag har varit med sedan SIIR startade och samarbetet är nog ändå det som gör arbetet här roligast. Det är extremt kompetenta personer med olika bakgrunder och erfarenheter och vi har en tillbakalutad atmosfär och lagkänsla. Det är inte alltid vanligt i akademin. I SIIR har vi ett gemensamt mål och bredd i kompetensen. Samarbetet är det roligaste.