Huvudmeny
Deltagare under konferensen, Rethinking Educational Ethnography

2015-06-17 08:45

Etnografisk forskning


Under en tvådagars konferens den 11-12 juni träffades deltagare från olika delar av världen på Högskolan i Borås, för att diskutera etnografisk utbildningsforskning och dess utmaningar.

Konferensen, Rethinking Educational Ethnography, arrangerades av forskningsgruppen PAUS - Pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle. Catarina Player-Koro, universitetslektor på högskolan, var en av de som höll i trådarna.

Berätta om konferensen?

– Rethinking Educational Ethnography är en internationell konferens där utmaningar för etnografisk forskning diskuteras. Den tillkom 2010 för att främst diskutera hur förekomsten av kommunikation via digitala medier kan beforskas etnografiskt och hur etnografiska metoder kan utvecklas för att bedriva den här typen av forskning. Tidigare år har konferensen hållits i Porto, Barcelona, Neapel, Köpenhamn och nu i Borås. Konferensen anordnas en gång per år.

Vad handlade konferensen om?

– Den handlade mestadels om etnografisk utbildningsforskning. Utbildning som i dag både sker online och offline och som skapar nya utmaningar och nya metoder för att kunna beforskas. 

Hur många deltagare var ni?

– I år var vi 22 deltagare från bl.a. England, Tyskland, Danmark, Schweiz, Spanien, Portugal och USA. Konferensen blev lyckad. Deltagarna fick möjligheten att få en guidad tur på Textile Fashion Center, vilket uppskattades mycket. De fick också middag på the Company och möjlighet att shoppa i Fashion Gallery.

Text och Foto: Annie Klasén