Huvudmeny

2015-06-02 14:05

Examensarbete i labbmiljö


Kristoffer Johansson och Tobias Savinainen, studenter vid Systemarkitekturutbildningen, använde Handelslabbet i arbetet med sin kandidatuppsats under våren.

Två personer i butiksmiljöVad handlar ert examensarbete om?

På Internet är det vanligt med rekommendationer av produkter. Om du köper något från en webbutik får du nästan alltid rekommendationer av liknande produkter som webbutiken tror att du är intresserad av. Vårt exjobb handlar om att undersöka om rekommendationssystem även fungerar att använda i en fysisk butik.

Varför ville ni använda Handelslabbet för er uppsats?

Vi använde Handelslabbet på grund av dess butiksliknande miljö och det utbud av olika produkter som fanns tillgängliga där. För oss var det viktigt att deltagarna i studien fick en känsla av hur produktrekommendationer skulle kunna fungera i en butik, för att sedan ta reda på vad de tyckte om rekommendationer i denna miljö.

Hur gjorde ni för att hitta testpersoner?

Eftersom detta var ett studentprojekt fanns inga resurser till att erbjuda någon kompensation till deltagarna. Så för att hitta deltagare till studien frågade vi studenter på högskolan samt vänner och bekanta om de ville delta. Det var många som ställde upp och vilket gjorde det möjligt att genomföra studien.

Kan vem som helst få använda Handelslabbet för studentprojekt?

Camilla Carlsson, koordinator i labbet:
- För att få använda Handelslabbet krävs att din handledare anser att labbmiljön tillför något i ditt arbete samt att det finns ledig tid i labbet. Bokningen görs av handledaren och prövas från gång till gång.


Handelslabbet - en butiksmiljö Fakta om Handelslabbet

Handelslabbet är en forskningsmiljö som är kopplad till  forskningsprogrammet Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid Högskolan i Borås. I labbet utförs tester och experiment med ett fokus på konsumenter och kundvärden samt innovativ och hållbar handel.

Handelslabbet skapades 2013.

Läs mer om Handelslabbet


Text och foto: Camilla Carlsson