Huvudmeny

2015-06-12 13:30

Examenshögtid för ingenjörer kantad av utmärkelser


I samband med examenshögtiden den 5 juni för avgångsklasserna på ingenjörs- och teknikerutbildningarna uppmärksammades flera studenter för väl genomförda studier.

En ny kull färdiga högskoleingenjörer steg ut från avslutningen i Folkan fredagen den 5 juni.

Folkan fylldes av nyblivna högskoleingenjörer och tekniker med familj och vänner och lärare när Högskolan i Borås firade avgångsklasserna.

Andreas Nordin och Eshna Gogia fick stipendium av Swedish Centre for Resource Recovery.Högtidliga tal där alla studenter fick visdomsord inför framtiden och sång av studentkören ramade in examenshögtiden.

Pris för bästa studieprestation inom de olika utbildningarna:

Byggingenjör: Kristian Adolfsson

Kemiingenjör - tillämpad bioteknik: Andreas Farbotko

Maskiningenjör - produktutveckling: Henry De Kruijf

Energiingenjör: Ida Björnberg

Industriell ekonomi - internationell affärsingenjör: Jennie Thuresson

Industriell ekonomi - affärsingenjör inriktning byggteknik: Daniel Andreasson

Industriell ekonomi - affärsingenjör inriktning maskinteknik: Anneli Gabrielsson

Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap: Caroline Andersson

Industriell ekonomi - logistikingenjör: Julia Andreasson

IT-tekniker: Jonas Eriksson

Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande: Johan Pyykkö

Energi- och materialåtervinning - hållbara tekniska system: Andreas Nordin

Energi- och materialåtervinning - industriell bioteknik: Amir Mahboubi Soufiani

Stipendium från Progressivity för utmärkt genomfört examensarbete:

Lisa Dehman och Veronica Gidlund, energiingenjörer: 10 000 kr

Stipendium från Gunnar Ivarson för utmärkta studieresultat inom området byggteknik:

Mehrdad Bahramian Darejazi, Byggingenjör: 3 000 kr

Elin Larsson, Industriell ekonomi - affärsingenjör inriktning byggteknik: 10 000 kr

Oscar Wemmenborn, Byggingenjör: 10 000 kr

Erica Karlsson, Byggingenjör: 10 000 kr

Evelina Andersson, Byggingenjör: 10 000 kr

Patrik Johansson, Byggingenjör: 10 000 kr

Johan Pyykkö, Magister i byggteknik - hållbart samhällsbyggande: 5 000 kr

Daniel Dalviken, Magister i byggteknik - hållbart samhällsbyggande: 5 000 kr

Linus Johansson, Magister i byggteknik - hållbart samhällsbyggande: 5 000 kr

Stipendium från Swedish Centre for Resource Recovery för utmärkt genomfört examensarbete:


Andreas Nordin, master i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system: 1 500 kr

Eshna Gogia, master i energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system: 1 500 kr

Sara Andreasson och Björn Nguyen, Kemiingenjör: 3 000 kr

Tobias Andersson och John Chee, Energiingenjör: 3 000 kr

Ida Björnberg, Energiingenjör: 1 500 kr

Pris för bästa posterpresentation av examensarbete

Mehrdad Bahramian, Byggingenjör

Text och foto: Solveig Klug