Huvudmeny
Studenttalare 2015

2015-06-11 17:25

Glädjefylld examenshögtid för sjuksköterskor


Det var med humor och glädje som sjuksköterskeklassen SSK11 firade sin examen den 5 juni 2015. Dagen inleddes med gemensam brunch tillsammans med inbjudna lärare som till studenternas ära framförde en egenkomponerad version av Måns Zelmerlöws Heroes.

Gustav Adolfs kyrka var fullsatt till sista plats och studenterna mottogs med jubel av släkt, vänner och bekanta. Fantastiska tal blandades med den traditionella broschutdelningen, utdelning av stipendium för bästa uppsats och musik som framfördes av de båda studenterna Emma Barkestedt och Nicole Baldemark. De framförde tillsammans För att du finns. Nicole framförde också en soloversion av I will lead you home som fick gestalta deras kommande roll som sjuksköterskor.

Fredrik Ståhl, professor på akademin , fickFredrik Ståhl i år hålla lärarnas tal till studenterna. Under många skratt från publiken berättade han i sitt tal om fågeln kakapo, som på grund av ett inaktivt parningsbeteende är på väg att dö ut

– Gör inte som kakapoerna gör, utan var aktiva. Det som ni lärt er här kommer inte att räcka, för det kommer hela tiden nya kunskaper där ni måste följa med. Så om tio år kommer ni att se tillbaka på er tid här och säga att ”på den där utbildningen lärde vi oss bara sådant som var gammalt och förlegat”.

SÄS vårdstudiestipendium för bästa kandidat- respektive magisteruppsats i vårdvetenskap delades ut. Sophie Magassa och Elin Sydhagen tilldelades stipendium för bästa kandidatuppsats med titeln ”Att leva med bensår – patienters upplevelser av sin livssituation vid svårläkta bensår”. Stipendium för bästa magisteruppsats tilldelades Anna Brunnhede och Camilla Jiderhamn för uppsatsen “BVC-sjuksköterskors erfarenheter av att möta familjer där misstanke om omsorgssvikt förekommer”.

Tal hölls även av studenterna Emelie Ahlvin Govenius och Charlotta Skattberg (se toppbild). De belyste sin tid som studenter och såg tillbaka på den där allra första dagen under introduktionen och hur resan på tre år lett dem fram till deras nya yrke. Aleksandra Jarling, programansvarig, höll avslutningstalet till studenterna. Också här var skratten återkommande, även om det var uppblandat med en mer högtidlig glädje.

Aleksandra Jarling– Det är med glädje jag idag för första gången kan säga till er: kära sjuksköterskor, kära kollegor!, inledde Aleksandra Jarling.

Hon uppmanade de nya sjuksköterskorna att vara modiga sjuksköterskor.

– Var inte som alla andra, våga gå er egen väg.

Högtiden hölls samman av konferenciererna Jens Grönberg och Linn Gjösti, som själva tillhörde gruppen av studenter som precis tagit sin examen. De avslutade med att lista för- och nackdelar med att vara sjuksköterska – insikter de själva gjort under sin utbildning och visdomar de fått med sig från sina lärare på utbildningen.

– Hur stressigt det än är, finns det alltid tid för reflektion.

– Vi kommer att veta precis vad det innebär att vara människa. Att vara mänsklig.

Som final på högtiden dansade studenterna ut ur kyrkan till tonerna av Shut up and Dance.

Nu väntar nya tider och vi på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd önskar er all lycka och varmt välkomna tillbaka till oss i framtiden!

Text: Aleksandra Jarling och Helen Rosenberg
Bilder: Helen Rosenberg