Huvudmeny

2015-06-16 14:13

Handlingsplan för hållbar utveckling


Nu är A3:s handlingsplan för hållbar utveckling fastställd. Vi frågade Anne-Sofie Mårtensson, samordnare för hållbar utveckling och lika villkor på A3, vad handlingsplanen innebar.

– Handlingsplanen anger konkreta mål för A3:s arbete med hållbar utveckling under tre terminer framöver. Där anges vem eller vilka som ansvarar för att olika uppgifter blir gjorda, och också ett sista datum för när arbetet ska vara klart. När vi tar fram en handlingsplan tvingas vi fundera över vilka saker vi vill prioritera, och när vi väl har den är det sedan lättare att arbeta fokuserat.

Är det något i planen du vill lyfta?Ann-Sofie Mårtensson

– Att vi har som mål att det i varje utbildningsprogram ska finnas minst en HU-diplomerad/-nominerad obligatorisk kurs. Får alla våra studenter med sig genomtänkt undervisning inom detta område har vi tagit ett stort steg framåt.

Hur har handlingsplanen arbetats fram?

– Det har varit ett lagarbete med många inblandade. Högskolans gemensamma handlingsplan för HU-arbetet har varit grunden. Sen har vi granskat vilka mål som de tidigare institutionerna inom A3 hade satt upp, och funderat över vad vi vill prioritera i den nya organisationen. Bland annat har sektionerna haft möjlighet att lämna synpunkter på ett första förslag, och till sist är det akademichefen som fastställt planen. 

Läs mer

Läs hela handlingsplanen (pdf)

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius och colourbox