Huvudmeny
Gruppfoto på forskarna i projektet Minimeringsmästarna

2015-06-12 14:58

Hur gör hushåll när de ska minska sin konsumtion?


Genom att studera det pågående projektet Minimeringsmästarna ska forskare vid Högskolan i Borås ta reda på hur hushåll gör i praktiken när de minskar sin konsumtion.

– Det är en unik chans för oss att studera hur det går till när hushåll försöker minska sin konsumtion och sitt avfall. Hur upplevelser och beteende förändras över tid, säger Karin M Ekström, professor i företagsekonomi.

Minimeringsmästarna består av 30 utvalda hushåll från Västra Götalandsregionen som under 2015 ska minska sina avfallsmängder, lära sig mer om återvinning och återanvändning samt agera som ambassadörer för att sprida minimeringsbudskapet. Projektet är initierat av flera stora aktörer, bland andra Borås Energi och Miljö samt flera kommuner från Västra Götalandsregionen.

– Projektet är också intressant då det bygger vidare på den forskning vi bedrivit om bland annat återanvändning, återvinning och redesign av kläder och textil. Det är forskning som skett inom vår forskargrupp Sustainable Consumption Research Group här på Högskolan i Borås, säger Nicklas Salomonsson, biträdande professor.

Forskarna vid Högskolan i Borås genomför en etnografisk studie i samband med projektet då ett antal av de deltagande hushållen intervjuas.

– Studien kan leda till en djupare förståelse för en rad erfarenheter, såväl positiva som negativa, som studiens deltagare har dragit av att faktiskt försöka minska sin konsumtion under en period. Just detta, att studien bygger på faktiska erfarenheter och beteenden i det verkliga livet är något som har stor potential att bidra med konkret kunskap om såväl svårigheter som möjligheter kopplade till förändrade konsumtionsvanor, avslutar Marcus Gianneschi, universitetslektor.

Läs mer om projektet Minimeringsmästarna

På bilden:
Fältarbetet bedrivs av Marcus Gianneschi, universitetslektor och Daniel Hjelmgren, universitetslektor. Projektledare är Karin M Ekström, professor i företagsekonomi med inriktning marknadsföring. I forskningsprojektgruppen ingår även Nicklas Salomonson, biträdande professor. Samtliga är verksamma vid Högskolan i Borås.

Text och foto: Jennie Olsson