Huvudmeny

2015-06-11 09:17

Lotta har ordet – juni


Hej! Sommar och semestrar närmar sig med stormsteg, men här kommer ändå lite information som kan vara bra att ha i arbetet.

Först och främst vill jag påminna er alla om sommarkaffet kl. 14:0Lotta Dalheim Englund0 nu på onsdag, den 17 juni. Jag hoppas på att få se många av er där!

Akademins två stora frågor just nu är Vårändringsbudgeten och dess konsekvenser, samt forskarutbildningsansökan som vi förväntar oss kunna skicka in den 15 oktober i år. Båda dessa frågor finns så klart med på dagordningen för årets andra Akademiråd, som äger rum den 22 juni.

Vårändringsbudgeten för med sig en del diskussioner med vårdverksamheterna om extra platser för VFU när det gäller barnmorskeutbildningen, sjuksköterskeutbildningen och specialistsjuksköterskeutbildningarna utifrån förfrågan från departementen. Dessa diskussioner är i full gång.

Forskarutbildningsansökan börjar ta sin form, även om vi har en del att arbeta med under sommaren och tidiga hösten. Ansökan finns med som en informationspunkt på högskolans styrelsemöte den 11 juni, och det definitiva beslutet om huruvida ansökan ska skickas in eller inte tas av styrelsen den 7 oktober.

Stort tack för alla era insatser det gångna året, och ha en trevlig sommar!

/Lotta