Huvudmeny

2015-06-09 13:23

Medarbetaren i fokus - Goran Puaca


Varje månad presenteras en av medarbetarna vid A2 under vinjetten "Medarbetaren i fokus". Den här månaden träffar vi Goran Puaca, som är en av de två programansvariga för OPUS-programmet.

Hallå där, Goran Puaca, programansvarigGoran Puaca för OPUS-programmet.

Vad jobbar du med?

– Jag är lektor i sociologi och i mitt arbete undervisar jag inom programmet Organisations- och personalutvecklare i samhället och inom lärarutbildningen.

– Förutom att undervisa så bedriver jag forskning kring de omställningskrav som ställs på så kallade högre professionsutbildningar i ett konkurrensutsatt högskolelandskap. Det handlar om hur utbildningar formas utifrån krav från akademi, arbetsliv och studenter. En kärnfråga i detta avseende är hur utbildningar anpassas till arbetsmarknadsbehov, konkurrerar om studenter och samtidigt ska kunna utgå från akademiska principer som kännetecknar högre utbildning.

– Jag forskar även inom andra områden och för närvarande deltar jag i ett forskningsprojekt kring äldres erfarenheter av mötet med vårdgivare utifrån upplevelser av delaktighet och trygghet. Jag deltar också i ett utvärderingsprojekt gällande sociala satsningar i grundskolan.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Mötet med studenter och förmånen av att ingå ett arbetslag som drivs av att utmana etablerade föreställningar – något som jag ser som en förutsättning för att bidra med relevant kunskap till det omgivande samhället. 

Vad gör du när du inte jobbar?

– En stor del av min tid tillbringar jag med min familj, annars ser jag gärna på film eller läser skönlitteratur.

Text: Helen Rosenberg
Bild: Henrik Bengtsson