Huvudmeny

2015-06-04 11:31

Medlem i fokus


Jeanette Nilsson, Teamledare Produktion på Ellos Group. Anställd på Ellos i 24 år i olika befattningar.

Hur engagerar du dig i CAV?

Har sedan hösten 2014 varit med iJeanette Nilsson programrådet. Där beslutar och planerar vi kommande teman och föreläsningar för CAV.

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

Att som representant få ta del av andra deltagares erfarenheter utifrån deras yrkesroller. Jag gillar att det är representanter både från privata företag, näringslivet och högskolan. Att få utbyta kunskap och skapa nätverk ser jag som en stor tillgång i min yrkesroll.

Varför ska man engagera sig i CAV?

Man lär sig alltid något nytt. CAV erbjuder intressanta föreläsningar. Man får en bra kontakt med den akademiska delen som även ger en inblick och möjlighet till kompletterande utbildningar inom ditt yrke.

Text: Tora Dahl
Bild: Jeanette Nilsson