Huvudmeny
Jonas Jörgensen och Emma Grundström

2015-06-15 08:00

Nya utbildningsadministratörer på Textilhögskolan


Nu har vakanserna för utbildningsadministratörerna fyllts på Textilhögskolan. På plats finns Jonas Jörgensen och Emma Grundström som ska jobba mot de textila utbildningarna.

Just nu är de i full färd att lära sig allt som de behöver veta som utbildningsadministratörer. Det finns ännu ingen uppdelning dem emellan utan båda två hanterar alla ärenden. Till sitt stöd har de Monica Andersson två dagar i veckan och Anneli Sallander på 50 % fram till semestern. Emma Grundström och Jonas Jörgensen kommer båda två att jobba 100 %. Annika Gunnarsson som också är utbildningsadministratör kommer efter semestern gå över till PING PONGs centrala funktion men ska stötta på Textilhögskolan en dag i veckan under hösten.

Emma Grundström och Jonas Jörgensen finns i rum U403. Ärenden skickas som vanligt enklast via ths@hb.se  

Text och foto: Therese Rosenblad