Huvudmeny

2015-06-15 07:30

Nytt internationellt nätverk inom ITSM


Det startade som ett treårigt forskningsprojekt på Högskolan i Borås för sex år sedan. Nu har det vuxit till ett internationellt nätverk som forskar om effektivisering av IT-tjänster som levererar ett ökat kundvärde.

Stefan Cronholm– Vi har fått positiv respons från forskare i Danmark, Norge samt Finland och vi kommer att ha en upptakt med nätverket på Högskolan i Borås den 29 augusti. Det är dagen innan vår årliga konferens i IT Service Management, säger Stefan Cronholm, professor i informatik.

De universitet som medverkar i nätverket är: Högskolan i Borås, Copenhagen Business School, Norges handelshögskola, Universitetet i Agder samt University of Eastern Finland. Utöver att universitet och högskolor är med i närverket så medverkar också företagarföreningen itSMF.

– Syftet är skapa en arena för kunskapsutbyte. Att samverka med internationella partners stärker oss och skapar en plattform för större forskningsprojekt med EU-finansiering, fortsätter Stefan Cronholm.

– På första mötet kommer vi att identifiera gemensamma utgångspunkter och frågeställningar. Vi är mycket positiva till att itSMF är med eftersom våra forskningsfrågor omedelbart kan bedömas utifrån en praktikrelevans. På sikt vill vi gärna utöka nätverket med fler europeiska partners men vi tror det är rätt strategi att bygga långsamt och starta med skandinaviska lärosäten.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Klas Svensson