Huvudmeny
En kvinna som intervjuar en annan kvinna i butiksmiljö

2015-06-05 20:30

SIIR - en viktig centrumbildning inom handelsforskning


Handelns Utvecklingsråd har gjort en kartläggning av handelsforskningen i Sverige som visar på en stor tillväxt- och utvecklingspotential och att det idag finns mycket intressant och bra forskning men även finns utrymme för breddning, fördjupning och vässning.

Kartläggningen har studerat handelsforskningen med ett fokus på en femårsperiod (2010-2014) där totalt drygt 300 miljoner har satsats på handelsforskning. Den forskning som görs, var och vilka som utför den samt även de vanligaste forskningsområdena lyfts fram i rapporten.

En av de viktigaste slutsatserna är koncentrationen av handelsforskningen och forskarna till fem olika centrumbildningar, där Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) är en av dessa aktörer.

Läs hela rapporten från Handelns utvecklingsråd


Fakta

Sedan 2010 har cirka 300 miljoner kronor från privata och offentliga finansiärer, gått till handelsrelaterad forskning i Sverige. De fem stora aktörerna har fått 128 miljoner kronor

Statliga och offentliga finansiärer har beviljat cirka 50 miljarder kronor till forskning sedan 2010. Av dessa har endast cirka 200 miljoner gått till handelsforskning.

De största offentliga och statliga forskningsfinansiärerna är Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Vinnova, KK-stiftelsen, Mistra, Riksbankens jubileumsfond, STINT, SSF, Vårdalstiftelsen och Östersjöstiftelsen.

Källa: Handelns utvecklingsråd, rapporten “Kartläggning av handelsforskning i Sverige 2010-2014”


 

Text: Anita Radon
Foto: Camilla Carlsson