Huvudmeny

2015-06-05 14:30

Sektionsnamn klara


Nu är de svenska och engelska benämningarna på sektionerna vid högskolans tre akademier beslutade.

Benämningarna gäller från och med 1 juni 2015.

Akademin för textil, teknik och ekonomi

 • Sektionen för företagsekonomi och textilt management ­– Department of Business Administration and Textile Management
 • Sektionen för ingenjörsvetenskap – Department of Engineering
 • Sektionen för design – Department of Design
 • Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad – Department of Resource Recovery and Building Technology
 • Sektionen för textilteknologi – Department of Textile Technology

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Arbetet att ta fram engelska benämningar på sektionerna inom akademin påbörjas nu när de svenska benämningarna är beslutade.

 • Sektionen för vårdvetenskap
 • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa
 • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik
 • Sektionen för arbetsliv och välfärd

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

 • Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning – Department of Educational Research and Development
 • Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap – Swedish School of Library and Information Science
 • Sektionen för förskollärarutbildning – Department of Pre-School Teacher Education
 • Sektionen för lärarutbildning – Department of Teacher Education
 • Sektionen för informationsteknologi – Department of Information Technology

Hela beslutet återfinns i diariet under diarienummer 285-15.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Anna Sigge