Huvudmeny

2015-06-12 13:30

Skyddsombud sökes


Nu har du möjlighet att aktivt vara med och arbeta för din och kollegornas arbetsmiljö.

Just nu söker vi flera nya skyddsombud på Akademi för textil, teknik och ekonomi. Som skyddsombud får du tid inom din anställning för att utföra uppdraget. I uppdraget ingår att vara med i olika arbeten och förberedelser som gäller arbetsmiljön, delta i skyddsronder och arbetsmiljökommitté samt vaka över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete.  Du företräder alla medarbetare inom ditt skyddsområde och även studenter om det inte finns studerandeskyddsombud.

Vill du veta mer om uppdraget som skyddsombud kontaktar du huvudskyddsombud Carina Théen  eller fackliga representanter på din akademi:
 
Saco: Gunnar Wramsby och Tatiana Svedén
ST: Magnus Sirhed.

Det är fackliga parter som utser skyddsombuden. Tillträde snarast möjligt.

Läs mer

Läs mer om högskolans arbetsmiljöarbete och vårt lokala Arbetsmiljöavtal.

Se också vilka som ingår i akademins arbetsmiljökommitté