Huvudmeny

2015-06-17 09:54

Sommarhälsning


Nu väntar sommaren runt hörnet med sol, värme och ledighet. Men först lämnar vi över ordet till Ann-Sofie Axelsson för en sommarhälsning.

Ann-Sofie AxelssonFör precis ett år sedan stod vi inför en omorganisation av högskolans verksamhet. 1 juli 2014 hade en närmast metafysisk innebörd. Vi visste att vi stod inför stora förändringar men inte riktigt vad de skulle innebära. Nu vet vi. Nu har vi erfarenheter som är mycket positiva i termer av gränsöverskridande, nya samarbeten, forsknings- och utbildningssteg som medarbetare tagit tillsammans på ett många gånger framgångsrikt sätt. Vi har också en del upplevelser som vi nu vill lägga bakom oss. Erfarenheter av att rutiner tillfälligt blivit krångligare och som skapat både merarbete och irritation. Erfarenheter av osäkerhet vad gäller ansvar, befogenheter och riktning.

Det kommande läsåret ska vi fortsätta lösa de knutar som uppstått, på ett konstruktivt och öppet sätt. Föra dialoger på flera nivåer mellan kärnverksamhet och verksamhetsstöd, och arbeta för att hitta tydlighet i våra roller. Framför allt ska vi fortsätta arbeta på att utveckla vår påbörjade samverkan mellan medarbetare inom akademin och dialog mellan sektionsledningar. Detta för att dra största möjliga nytta av det gynnsamma läge högskolan nu befinner sig i, ekonomiskt och högskolepolitiskt. Nästa år vid denna tid hoppas och tror jag att vi inte längre pratar om omorganisationen, utan om den mer mogna akademin som då, tror jag, än mer tydligt, blivit en arena för nya, intressanta och högkvalitativa utbildnings- och forskningsaktiviteter. Ett spännande år ligger framför oss.

Men dessförinnan vill jag tacka alla akademins medarbetare, i alla verksamheter, för era insatser; ert tålamod och er, trots allt, positiva inställning till det nya. Det är tack vare er som akademin och högskolan rör sig framåt! 

Med en önskan om en vacker midsommar och en skön och vilsam sommar!

/Ann-Sofie Axelsson, akademichef 

Foto: Ulf Nilsson och Colourbox