Huvudmeny

2015-06-09 14:16

Uppstart för nästa fas i värdegrundsarbetet


Den 9 september bjuds alla anställda in till höstens första GEM (Gränsöverskridande EftermiddagsMöte) som blir en uppstart av nästa fas i högskolans värdegrundsarbete.

Björn Brorström

– Under onsdagseftermiddagen kommer vi att diskutera högskolans egna kärnvärden och få lära oss mer om den statliga värdegrunden och vad den har för konsekvenser för oss som statsanställda individer. Detta är viktiga saker att prata om och något som vi alla måste förhålla oss till, säger Björn Brorström.

Eftermiddagen kommer också att bjuda på gruppdiskussioner och praktiska verktyg för hur man på sektions- och avdelningsnivå kan jobba vidare med högskolans värdegrunder.

Program och anmälningsformulär kommer i augusti men boka in kl. 13-16 den 9 september redan nu.

Värdegrundsgruppen

Under våren 2014 arbetade högskolans värdegrundsgrupp, under ledning av bibliotekschef Svante Kristensson, med olika värderingsfrågor och värdet av dem i högskolesektorn. Gruppen var en del av implementeringsarbetet i och med omorganisationen. En av de tre delleveranser som gruppen arbetade fram är en handlingsplan för fortsatt värdegrundsarbete vid Högskolan i Borås som kan komma att ligga till grund för det fortsatta arbetet med högskolans värdegrund.

Läs mer om värdegrundsgruppens arbete.

Alla datum för GEM hösten 2015

Nu finns alla datum klara för höstens GEM. Det blir förutom värdegrundsarbete bland annat fokus på digital examination, internationalisering och hållbar utveckling.

Se alla datum för GEM hösten 2015.

Text: Ida Borenstein
Foto: Tobias Davidov