Huvudmeny

2015-06-16 15:00

Värna om din arbetsmiljö


Nu har du möjlighet att aktivt vara med och arbeta för din och kollegornas arbetsmiljö. Sök uppdraget som skyddsombud.

Som skyddsombud på din akademi får du tid inom din anställning för att utföra uppdraget. I uppdraget ingår det att vara med i olika arbeten och förberedelser som gäller arbetsmiljön, delta i skyddsronder och arbetsmiljökommittén samt vaka över att arbetsgivaren bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Du företräder alla medarbetare inom ditt skyddsområde och även studenter om det inte finns studerandeskyddsombud.

Vill du veta mer om uppdraget som skyddsombud kontaktar du huvudskyddsombud Carina Théen eller fackliga representanter på din akademi.

ST: Mikael Gunnarsson
Saco: Emma Almingefeldt
Lärarförbundet: Susanne Björkdahl-Ordell

Det är fackliga parter som utser skyddsombuden. Tillträde snarast möjligt.

Läs mer

Läs mer om högskolans arbetsmiljöarbete och vårt lokala Arbetsmiljöavtal.