Huvudmeny

2015-06-15 22:22

Workshop för modelleringsgruppen


Forskargruppen i modellering anordnade i slutet av maj en workshop på temat "Permeation through Polymeric Materials". På programmet var presentationer av Borealis, Tetra Pak, Chalmers och SP.

Martin BohlenModelleringsgruppen har med hjälp av datormodellering genomfört studier av permeation av vatten och syre genom polyeten och nanokompositer bestående av polyeten och grafen eller kolnanorör. Hur vatten- och syremolekyler tränger igenom just polyetenbaserade material är av stor betydelse bl.a. vid förpackning av livsmedel.

- Workshopen var jätteintressant eftersom det var representanter från flertalet olika företag och universitet på plats. Deras presentationer innefattade allt från modellering på molekylär nivå till industriella applikationer. Allt givetvis relaterat till permeation genom polymera material, säger Martin Bohlen, en av forskarna i modelleringsgruppen. 

Modelleringsgruppen, som leds av professor Kim Bolton består också av Charlie Wand, Faranak Bazooyar, Abas Mohsenzadeh och Peter Ahlström. 

Text: Therese Rosenblad