Huvudmeny

2015-10-29 13:30

Många från A1 belönades under Days of Knowledge


Under högtidsdagen Days of Knowledge den 22 oktober blev flera av A1:s kurser HU-diplomerade och samtliga examensarbeten som belönades kom från akademin. Dessutom delades pengar ut till tre forskningsprojekt.

Av totalt sju kurser som diplomerades under Days of Knowledge var fyra av dessa kurser som ges på A1:

  • Hållbart samhällsbyggande – miljö, ekonomi och sociala aspekter, 7,5 hp
  • Resursåtervinning, 5 hp
  • Organisationsdesign och managementrecept, 7,5 hp
  • Externredovisning i kommunsektorn, 7,5 hp

Dessutom delades stipendier ut till tre examensarbeten/uppsatser som har ett integrerat perspektiv om hållbar utveckling, där samtliga är från utbildningar som ges på A1.

1:a pris (40 000 kr)
Titel: Att konstruera hållbarhet – kommunikation inom fast fashion (Civilekonomutbildning)
Författare: Arbenita Dautaj och Cecilia Malmberg
Handledare: Eva Gustafsson

2:a pris (20 000 kr)
Titel: Ska företagens ansvar bli vårt? – en studie om CSR-kommunikation på hemsidor (Civilekonomutbildning)
Författare: Anton Larsson och Helen Olsson
Handledare: Eva Gustafsson

3:e pris (10 000 kr)
Titel: Kommunal markanvisning – förhållande till ny lagstiftning och hållbart samhällsbyggande (Magisterutbildning i byggteknik)
Författare: Daniel Dalviken och Linus Johansson
Handledare: Agnes Nagy, Pia Aspegren och Jessica Ekberg

Forskning belönas

Dagen avslutades med en middag då Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delade ut pengar till olika forskningsprojekt. Följande projekt inom A1 fick medel:

Experimentell utrustning till bygglaboratorium, 700 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge.

To Identify Hot-spots in Urban Material Waste, 353 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge.

Ramanspektroskopisk mätutrustning, 395 000 kronor
Se filmen som visades under Days of Knowledge

Fotnot: Mattias Klum, fotograf, föreläste och var prisutdelare. 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Suss Wilén