Huvudmeny

2015-11-04 12:48

Medlem i fokus – Linda Ruergård


Vem är du?Linda Ruergård

– Jag heter Linda Ruergård och arbetar på avdelningen Personal och Förhandling på Stadskansliet i Borås. Jag har arbetat i Borås Stad sedan 2009. 

Vilken har din roll i CAV varit?

– Jag kom i kontakt med CAV redan under studietiden på OPUS-programmet. Jag har sedan några år tillbaka varit verksam i programrådet och vice ordförande i ALF-nätverket. Är från och med hösten 2015 ordförande i ALF-nätverket. Jag har deltagit i flera kurser som anordnats i CAV´s regi och kan varmt rekommendera dessa!

Vad betyder CAV för dig i ditt yrkesutövande?

– CAV innebär kontinuerlig kompetensutveckling. Att få ta del av aktuell forskning är viktigt för mig. Seminarier och nätverksträffar kombinerat med kurser som behandlar aktuella ämnen, ger mig nya infallsvinklar och tankestrukturer att nyttja i vardagen. 

– Fler organisationer och företag borde använda möjligheten att ansluta sig till CAV, eftersom kunskapsutbyte i nätverksform är mycket berikande!

Text: Tora Jakobsen Dahl
Bild: privat