Huvudmeny

2015-11-18 10:58

Nya engelska benämningar på sektionerna


Den 1 juni 2015 beslutades namn på akademiernas sektioner samt deras engelska benämningar. Vad gäller engelska benämningar på sektionerna vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd togs inget beslut i samband med detta. Men nu har beslut fattats.

Från och med 16 november 2015 gäller följande engelska benämningar på sektionerna vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

  • Sektionen för vårdvetenskap - Department of Caring Science
  • Sektionen för vårdvetenskap samt sexuell och reproduktiv hälsa - Department of Caring Science and Sexual and Reproductive Health Care
  • Sektionen för akut- och prehospital vård samt medicinsk teknik - Department of Acute and Prehospital Care and Medical Technology
  • Sektionen för arbetsliv och välfärd - Department of Work Life and Social Welfare

Vill du ta del av beslutet så kan du läsa det här.