Huvudmeny
Jorge Ferreira

2015-11-12 09:25

Rekordmånga får doktorsexamen vid Högskolan i Borås


Högskolan i Borås examinerar doktorer i rekordtakt. Sedan 2010 har 28 doktorer examinerats vid årsskiftet. "Det är extraordinärt bra", säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

Högskolan fick sina första rättigheter att examinera på forskarnivå 2010. Det var inom forskningsområdena Textil och mode, Biblioteks- och informationsvetenskap och Resursåtervinning. Inom Textil och mode fick högskolan både konstnärliga och generella examensrättigheter. 

Vid årsskiftet 2015/2016 kommer Högskolan i Borås att ha examinerat 28 doktorer inom dessa områden (4 doktorander disputerar framöver i november och december).

Björn Brorström– Det var en mycket bra reform 2009 som gav oss möjlighet att examinera på forskarnivå baserat på egen forskarutbildning. Det gav oss möjligheter att bygga upp kompletta och starka akademiska miljöer, att forskningsanknyta utbildningen och också utveckla särskilt starka profilområden. Det är viktigt inför fortsättningen och utvecklingen av lärosätet att vi visar att vi, som ett mindre lärosäte, framgångsrikt kan bära och genomföra egna forskarutbildningar, säger Björn Brorström.

Det finns många förklaringar till varför det gått så bra för Högskolan i Borås.

– Den främsta förklaringen är naturligtvis att vi var väl förberedda och att det redan från starten fanns erfarna handledare på plats och doktorander. Vi har visat att högskolor kan, om det nu var någon som tvivlade på det.

Forskarutbildningarna vid Högskolan i Borås är också internationella med doktorander från många olika länder. Det bidrar till att bygga en internationell miljö vid högskolan.

Siktar på fler examensrättigheter

Högskolan i Borås har doktorander även inom vård, ekonomi, pedagogik samt informatik. Dessa examineras i dag vid andra lärosäten. Målet är att högskolan i framtiden ska ha egna examensrättigheter även inom dessa områden.

Under hösten 2015 har högskolan skickat in ansökan till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) om rättigheter att examinera på forskarnivå inom området Människan i vården. Det är ett unikt forskningsområde inom vårdvetenskap med fokus, inte bara på patienten eller den som ger vård, utan även på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården. Ett styrkeområde är också akut, högteknologisk och prehospital vård.

Jenny Johannisson– Vi har levererat en stark ansökan om examensrättigheter inom området Människan i vården. Det faktum att vi under fem år etablerat rutiner och bedrivit framgångsrik forskarutbildning inom andra områden är ett viktigt inslag i ansökan, säger Jenny Johannisson, vicerektor för forskning.

– Den granskning av våra forskarutbildningar som vi genomförde under 2014 och 2015 visar tydligt att högskolan erbjuder en forskarutbildningsmiljö med mycket engagerade doktorander och handledare, fortsätter hon.

På fredag 13 november sker nästa disputation. Då är det Jorge Ferreira som försvarar sin avhandling ”Fungal-based Biorefinery” inom Resursåtervinning på Högskolan i Borås.

Läs mer om disputationen.

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Ulf Nilsson
Bild: Lena M Fredriksson