Huvudmeny

2015-11-16 08:16

Tyst minut med anledning av terrordåden i Paris


På måndag 16 november klockan 12:00 deltar Högskolan i Borås i den tysta minut EU utlyst med anledning av terrordåden i Paris.

Den tysta minuten uppmärksammas vid högskolan för att hedra offren för terrordåden i Paris men också i syfte att protestera mot de ökande hoten och attackerna som vi ser runtom i världen idag. Attentat som hotar de fundamentala värdena i vårt samhälle och tillika de värden som våra lärosäten idag bygger på och i framtiden måste fortsätta förmedla kunskap om: rätten till tanke- och yttrandefrihet, öppenhet, demokrati och tolerans.

Du är välkommen till Vardagsrummet (utanför biblioteket) kl. 11:55 där rektor Björn Brorström inleder den tysta minuten.