Huvudmeny

2015-04-29 14:09

Kartsök och ortnamn


Tjänsten Kartsök och ortnamn ger dig möjlighet att botanisera bland svenska ortnamn, kartor och flygbilder.

Kartsök och ortnamn är en tjänst från Lantmäteriet. Tjänsten ger tillgång till olika kartor som topografiska kartan, terrängkartan, vägkartan, fjällkartan m.fl. samt flygbilder över Sverige. 

Lantmäteriet ansvarar för Sveriges ortnamn, det vill säga bebyggelse- och naturnamn. Dessa namn finns tillgängliga i tjänsten. Du kan genom att ange namnet på tätorten, sjön, fornlämningen etc. se platsens läge, men även få fram namnets korrekta stavning. Kartor går att spara och skriva ut i upp till A4-format för privat bruk.

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige samt hanterar och registrerar ägandet av fastigheter.

Karta över Borås med omnejd