Huvudmeny

2015-04-28 08:54

70 nya handledare inom Matematiklyftet


Den 21 april avslutade 70 matematiklärare sin handledarutbildning i Matematiklyftet på Högskolan i Borås.

Handledarutbildningen ges inom Matematiklyftet och är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Syftet med utbildningen är att öka elevers måluppfyllelse i matematik i grund- och gymnasieskolan, genom att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. Utbildningen är ett uppdrag som högskolan fått från Skolverket.

Under ett år har 70 matematiklärare från Västra Sverige träffats vid sex tillfällen på Högskolan i Borås. Margareta Ljungqvist, sektionschef för grund- och ämneslärarutbildningen och ansvarig för uppdragsutbildningen, är glad över det stora engagemanget.

– Arbetet har varit mycket stimulerande och det är så intressant och spännande att få ta del av hur matematiklärarna har utvecklat sin kompetens som handledare. Jag tror att en av de svåraste uppgifterna man kan ha är att vara handledare för sina egna kollegor och leda deras lärande. Det är också glädjande att regeringen via Skolverket fortsätter att utbilda handledare enligt samma modell i det kommande Läslyftet som vänder sig till alla lärare.

Handledarutbildningen har haft sin tyngdpunkt i kollegahandledning enligt Skolverkets riktlinjer. I utbildningens andra del var arbetet inriktat mot matematik i det modulbaserade material som Skolverket har tagit fram.

Text och foto: Annie Klasén