Huvudmeny

2015-04-15 08:14

Boråsforskning representerad på Vetenskapsfestivalen


Vetenskapsfestivalens tema i år är ”På liv och död”. Det öppna programmet handlar om allt från zombies och köer på akuten till frågan om vi snart bor i rymden. Två forskare från Högskolan i Borås medverkar.

Hundratals aktiviteter, 70 000 besök och mer än 1000 timmars vetenskap – Vetenskapsfestivalen i Göteborg är en av landets största populärvetenskapliga evenemang. Den startar i dag och pågår till söndag.

Lars SandmanLars Sandman, professor i vårdetik vid Högskolan i Borås deltar bland annat i en diskussion om ”Den goda döden”. Medverkar gör också Gunnar Eckerdal, överläkare vid onkologiska kliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det handlar om dödshjälp, jag är för och han är emot. Men det är inte i de rollerna vi är inbjudna. Jag är inbjuden då jag har funderat på frågan ur ett etiskt och filosofiskt perspektiv, säger Lars Sandman.

Han kommer även att vara med i en paneldiskussion om ny teknologi inom strokevården – ska man rädda liv till varje pris? Där reflekterar han över hur ny teknologi stämmer överens med vårdens mål som är hälsa och livskvalitet, men också kärnvärden som exempelvis autonomi och jämlikhet.

– Det är kul att vara med på Vetenskapsfestivalen. Det är en viktig uppgift för oss forskare att visa upp oss.

Smarta textilier kan hjälpa bilförare

En annan av högskolans forskare som deltar i festivalen är Leif Sandsjö. ”Finns det normala förare?” är frågan han ställer sig i sin föreläsning. Leif är forskare inom e-hälsa och programpunkten arrangeras av SAFER. Det är ett fordons- och trafiksäkerhetscentrum vid Chalmers där Högskolan i Borås, sedan 2 år, är en av cirka 30 organisationer som samverkar.

Leif Sandsjö– Min tanke är att vända och vrida lite på vad som kännetecknar en normal förare. När vi pratar om trafiksäkerhet tenderar vi att lägga lite för stort fokus på just föraren, när det är samspelet mellan förare, fordon och trafikmiljön som är avgörande, säger han.

Han menar att ett alternativt sätt att definiera en normal förare är: Den som kan framföra sitt fordon på ett trafiksäkert sätt. Det öppnar upp för att reflektera över stödsystem i bilen som gör det möjligt för äldre och personer med funktionsnedsättningar att köra bil.

– En rekommendation till äldre kan vara att byta till bil med automatlåda. Men kognitiva problem eller försämrad syn är svåra att kompensera för och där är det viktigt att läkare eller omgivning hjälper den berörde att ta beslutet att sluta köra.

I föreläsningen kommer han också berätta om hur bilen kan övervaka genom smarta textilier. Tillsammans med Ruben Buendia, post doc på SAFER som finansieras av Högskolan i Borås, har han tagit initiativ till att starta ett projekt där man, genom tyget i förarsätet, kan mäta om föraren håller på att somna eller få hjärtproblem.

– Vi kan mäta puls och andning. Vi tror vi kan mäta även viss hjärnaktivitet via nackstödet men för att registrera EEG-signaler måste föraren nog ha en hjälm på sig, säger Leif Sandsjö.

Mer information om programpunkterna

Den goda döden
Debatt/samtal, torsdag 16 april, kl.09:00-12:00, Jonsereds Herrgård. Anmälan krävs.

Normala förare - finns de?
Föreläsning, fredag 17 april, kl. 15:00-15:45, Nordstadstorget

Rädda liv till varje pris
Föreläsning, lördag 18 april, kl. 10:30-11:30, Pedagogen, Hus A, Kjell Härnqvistsalen

Se fullständigt program här (extern länk)

Fler nyheter inom området Människan i vården

Text: Anna Kjellsson
Porträtt: Lars Ardarve och Henrik Bengtsson
Previewbild: Dick Gillberg